מפרי עטו > מכתבים


בפברואר 1971 התגייס רוני לצבא , אמא רצתה מאוד שילך לעתודה, שידחה את גיוסו, אינטואיציה אימהית... רוני רצה להתגייס, בכדי שלא לפגוע באמא, עשה זאת בדרך אגב, ותוך שכנוע עמוק שאין מה לעשות. מאוד רצה לשרת בסיירת כל שהיא, באותה העת סיירת שריון זכתה לרייטינג גבוה בקרב המתגייסים בני קריית טבעון. לצערו הרב, באותו הזמן החל צה"ל לקלוט את נגמשי ה- M-113 (זלדות) הצבא ביקש לבנות בסיס איכותי ביותר שיהווה יסוד עליו יוכל להעמיס את המערך החדש כולו. לצורך כך נבחרו חיילים איכותיים ביותר והם יועדו להוות את הבסיס האיכותי האמור.
רוני אותר ע"י הצבא ונשלח לטירונות שריון ברפיח , לקורס חרמש ומכי"ם בג'וליס ולאחר מכן לקורס קציני חי"ר בבה"ד 1. בין לבין שירת ביחידות שונות של חיל השריון ברמה"ג וסיני. על השרות הקשה בדרך כלל ושיגרת הפעילות בקורסים ובמבצעיות למדנו בבית דרך המכתבים הרבים ששלח. מכתבים אלו מהווים מסמך נדיר שכן למדו אותנו על רוני , על הלך רוחו , על אופיו, עמדתו בקשר לנושאים רבים וכן על קשריו המיוחדים עם הבית עם אמא , אבא ואיתי אבי.
אל המכתבים...

רוני וויצלר

Tivonet