זהר סקר 1974

זה שרוני חיבב ביולוגיה – זה טבעי, הרי לא בחסכנות נהג בו הטבע: רוני היה משופע כמעט בכל שיכול הטבע להעניק לאדם, אלא כך מעולם, העל טבע חזק יותר, והוא לקח את רוני אליו.

שנה אחת בלבד לימדתי אותו (י"א- ספרות) וכך נוכחתי שרוני ידע, לא רק ביולוגיה אלא גם שירה סיפור והגות. בעצם הוא היה כבתוך שלו בכל תחום בו הקשה בלב גדול ואוהב, בשקט ובלי הצגות, בראש סקרן וסופג, בשקט בלי יומרות. נשמע מליצי, אבל לא - להיפך. רוני היה הרבה יותר מזה.

בתחום הפעילות החברתית של תלמידי בית הספר הוא הפך לסמל של הגינות ומוסר. אין כאן יפוי - כל מי שהכיר וזוכר - יודע. מילים "כמוסר ו"הגינות" מקבלות משמעות מכיוון שהיו אנשים כמו רוני. הוא אפילו לא התאמץ. הוא פשוט היה הדבר עצמו. כך גם שנא בשקט, בלי תוקפנות, מילים ללא כיסוי. הן של מורים והן של תלמידים.

הגיב והעם הלך אחריו. בשקט, בטבעיות. רוני היה נצחון המזוכך בטבע על היפוכו.

יותר מכל, כך זכור לי אופייני היה טוב ליבו. חום וחיבה נבעו ממנו כמקרן השפע. הוא לא ביקש את כבוד, הכבוד בא אליו, בפשטות בטבעיות. זה היה מובן מאליו.

סלח לי רוני שהכברתי מילים. הינה ניסוג אל השתיקה. לא נשכח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivonet